| ակտուալ ա | ռեւիզոր | եւ | բադաբադա՞ | մառան |
|ռեւիզոր|
ռեւիզոր-ը վերանայումը գործադրում է որպես քննադատություն: Ինչպես ասվում էր հինգ տարի առաջ հղացած ռեւիզոր արվեստի պատմության օնլայն հանդեսի խմբագրականում. «ուժեղի («բաշարող, անողի») գերիշխանությունը հաստատվում է պատմության եւ, հետևաբար, կենդանի հիշողության չեզոքացման հաշվին»: Վերանայումը քննադատաբար վերհիշելու արարք է:
հրապարակված է 09.07.2012 | վարդան ազատյան
արվեստաբանություն եւ ազգայնականություն | մաս 2
Եվ այն­պես է ստաց­վել, որ հար­ցի մի­ջազ­գա­յին եւ տե­ղա­կան կող­մե­րը օբ­յեկ­տի­վո­րեն հա­կա­դիր են, իսկ Հա­յաս­տա­նում աշ­խա­տող ար­վես­տա­բա­նը պետք է ի վի­ճա­կի լի­նի իմա­նալ եր­կուսն էլ եւ առե­րե­սել “գլո­բա­լաց­ման” եւ “տե­ղայ­նաց­ման” պրո­ցես­նե­րի միջեւ լա­րու­մը:
հրապարակված է 24.06.2012 | վարդան ազատյան
արվեստաբանություն եւ ազգայնականություն | մաս 1
Վարդան Ազատյանի "Արվեստաբանություն եւ ազգայնականություն. միջնադարյան Հայաստանի եւ Վրաստանի արվեստները 19-20-րդ դդ. Գերմանիայում" մենագրության հրատարակությանն ընդառաջ, ներկայացնում ենք գրքի ներածականը։
հրապարակված է 05.06.2012 | կարլ մարքս
ապրանքի ֆետիշային բնույթն ու նրա գաղտնիքը
Այստեղ մարդկային գլխի արդյունքները երեւում են սեփական կյանքով օժտված, իրար հետ ու մարդկանց հետ հարաբերության մեջ գտնվող ինքնակա գոյակներ: Նույնն է լինում ապրանքային աշխարհում մարդկային ձեռքի արդյունքների նկատմամբ: 
հրապարակված է 20.05.2012 | ելենա այդինյան
իմ գլխում փոփոխվող լեռը
Երբ մի բան քեզ անընդհատ հրամցվում է որպես անառարկելի արժեք, դա վերջ ի վերջո կա՛մ ագրեսիվ հակազդեցություն, կա՛մ անտարբերություն է առաջացնում:
հրապարակված է 11.05.2012 | ումբերտո էկո
հավերժական Ֆաշիզմ. սեւ բլուզավորին նայելու տասնչորս եղանակ
Եւ քանի որ սեռն էլ բավականին դժվար խաղ է, ուռ-ֆա­շիզմի հերոսը խա­ղում է ատրճանակով, ասել է թե` ֆալոսի էրզա­ցով: Մշ­տական զորախա­ղերը հավերժական invidia penis-ն ունեն իրենց հիմքում:
հրապարակված է 06.05.2012 | ստեփան շահումյան
ընտրողական պայքարը
Պատմական մի վավերագիր՝ հայկական խորհրդարանական ընտրությունների պատմությունից (1906թ):
հրապարակված է 19.04.2012 | աշոտ հովհաննիսյան
հայ կնոջ ազատագրման խնդիրը
"...Հայք թե կանայք եւ թե տղամարդեր քանքարավոր են. բայց ի՞նչ օգուտ քանքարավորութենից, երկոքն եւս մնացել են եւ մնում են մինչեւ այսօր անդաստիարակ, անկիրթ եւ տտիպ: Հայերը սպասում են, որ աստված երկնքից իջանե եւ նոցա համար հրաշքներ գործե. թող սպասեն, որքան կամեն: Բայց ամեն ազգ կհնձե, ինչ որ սերմանում է":
հրապարակված է 07.04.2012 | ելենա այդինյան
համացանցային դեգերումներ
Ինտերնետն ի սկզբանե մտածվել է որպես ուտոպիա: Այժմ այն առեւտրականացված է, բայց դրա ռահվիրաները ազատամիտ, նախապաշարումներից զուրկ մարդիկ էին
հրապարակված է 29.03.2012 | լիլիթ զաքարյան
սեփական փորձի սահմաններում
Վ. Թադեւոսյանը մի նկարիչ է, որի համար միակ ճշմարիտ իրականությունը հոգեւոր արժեքներն են. ուրեմն եւ նրա ներքին աշխատանքը, նրա մտորումները արվեստին արժանի այդ միակ նյութի շուրջ են
հրապարակված է 11.03.2012 | ալեն բադյու
ժամանակակից ֆրանսիական փիլիսոփայության համայնապատկերը
Փիլիսոփայությունը ամփոփել արդիականության մեջ, ինչը կնշանակի նաեւ այն դուրս բերել ակադեմիայից, շրջանառության մեջ դնել կյանքում՝ սեռական, արվեստային, սոցիալական արդիականության բովում: Փիլիսոփայությունը պետք է խառնված լինի այս ամենի հետ:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Arian AMU
Eurasia Partner
| ակտուալ ա | ռեւիզոր | եւ | բադաբադա՞ | մառան |
Փրինթինֆո Fineco The World Bank ակտուալ արվեստ
<հայ գրքի կենտրոն> մշակութային միություն | հեռ. +374 10 541 285, e-mail:arteria@arteria.am