| ակտուալ ա | ռեւիզոր | եւ | բադաբադա՞ | մառան |
|ակտուալ ա|
հրապարակված է 02.05.2017 | ա-ակտուալ արվեստ
լուսանկարչության հարցեր եւ պատասխաններ
Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում կայացավ «լուսանկարչության հարցեր. տեսություն եւ տեխնիկա» գրքի շնորհանդեսը


Գիրքը լուսանկարչության մասին ուսումնական ձեռնարկ է: Հեղինակներ Վահե Բուդումյանը եւ Կարին Գրիգորյանն ունեն լուսանկարչության շուրջ տեքստերի թարգմանության եւ դասավանդման տարիների փորձ, ինչը եւ երեւան է բերել լուսանկարչության մասին դասագիրք ունենալու այսօրվա կարիքը: Գիրքն ունի երկու փոխլրացնող բաժին՝ առաջինն արծարծում է լուսանկարչության պատմա-տեսական, երկրորդը՝ տեխնիկական հարցերը: Գրքի վերջում ընթերցողը կգտնի մասնագիտական եզրերի բառարան:

Հրատարակիչներ՝ Հովհաննիսյան Ինստիտուտ, Ակտուալ արվեստ| գրքում առկա են նաեւ նման բացատրական պատկերներ՝ հեղինակ. վահե բուդումյան |
| լուսանկարը. նազիկ արմենակյան |

|
Arian AMU
Eurasia Partner
| ակտուալ ա | ռեւիզոր | եւ | բադաբադա՞ | մառան |
Փրինթինֆո Fineco The World Bank ակտուալ արվեստ
<հայ գրքի կենտրոն> մշակութային միություն | հեռ. +374 10 541 285, e-mail:arteria@arteria.am