| ակտուալ ա | ռեւիզոր | եւ | բադաբադա՞ | մառան |
|բադաբադա՞|
հրապարակված է 17.01.2012 | լեւոն գյուլխասյան
wallsign 9 էկոաղքատություն ecopoverty экобедность 3-LINGUAL FORMAT!
էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքը ավելի ու ավելի շատ արձագանք է գտնում սպառողների սրտերում: Դա արտահայտում է որոշակի վերաբերմունք դեպի բնությունը եւ սեփական անձը, խոսում է որոշակի կարգավիճակի մասին...


... վերջապես, որոշակի շրջապատում, մոդայիկ է: Շուկան չի հապաղում շահագործել այս տերմինները. «օրգանական», «էկոլոգիական», «բնական» են երբեմն ոչ միայն սննդամթերքն ու բնական հումքից պատրաստված նյութերը, այլ եւ շատ այլ բաներ: Ինչու՞ չէ...Սույն պսեւդո-գիտական հայտարարությունը շահարկում է «էկոլոգիան առաջին հերթին» մոտեցումը:Վերջին տարիների գլոբալ տնտեսական ճգնաժամը հետաքրքրության նոր ալիք առաջացրեց բնապահպանական հարցերի շուրջ: Ապրանքների կամ գործընթացների էկոլոգիապես համահունչ լինելու տեղեկությունը, որ հրամցվում է առաջին հերթին, պայմանավորված է ոչ այնքան բանականության, այլ գովազդային նպատակներով եւ երբեմն հասնում է զավեշտի: Աղքատությունը որպես էկոլոգիապես մաքուր ապրելաձեւ այս միտումի ծայրահեղ ներկայացումն է:

Միաժամանակ, այս հայտարարությունը կարող է որոշակի սփոփանք հանդիսանալ բոլորի եւ հատկապես նրանց համար, ովքեր մտահոգված են աշխատանք կորցրելու հետեւանքների մասին (...անհաջող կատակ):Description: This pseudo-scientific statement exploited ‘ecology first’ approach. Upscale of  the interest to ecological issues was fueled by the global economic crisis. Ecologically friendly features of certain goods or activities now are top prioritized and are declared first of all regardless reasonability of it, which in some cases sounds quite ridiculous. The poverty as an ecologically sound activity only takes this tendency to the absurdity level.

At the same time the statement provides some kind of a relief for everyone and especially the ones worried about losing the job (...bad joke).Это псевдо-научное заявление обыгрывает концепцию “экологии в первую очередь”. Глобальный экономический кризис породил новую волну интереса к экологическим вопросам. Экологически “дружественные” особенности продуктов и циклов производств теперь декларируются в первую очередь, независимо от разумности, руководствуясь маркетинговыми соображениями, что часто выглядит нелепо. Бедность как экологически чистая форма деятельности лишь доводит до абсурда эту явно выраженную тенденцию.

Также, данное заявление является облегчением для всех и в особенности для лиц, страдающих боязнью потери работы (...неудачная шутка).

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|
Arian AMU
Eurasia Partner
| ակտուալ ա | ռեւիզոր | եւ | բադաբադա՞ | մառան |
Փրինթինֆո Fineco The World Bank ակտուալ արվեստ
<հայ գրքի կենտրոն> մշակութային միություն | հեռ. +374 10 541 285, e-mail:arteria@arteria.am