| ակտուալ ա | ռեւիզոր | եւ | բադաբադա՞ | մառան |
|բադաբադա՞|
հրապարակված է 17.09.2011 | լեւոն գյուլխասյան
wallsign 5 մեր սերունդը
... պատագիր
Նկարագրություն: Իր արտահայտչաձեւով սա հռետորիկ նախադասություն է, որը մոտ է տափակ լինելուն: Ձեւը հակադրվում է բովանդակությանը, ինչը մոտ է տարբեր սոցիալ-քաղաքական ու տնտեսական դարաշրջանների անջրպետում գտնվող սերնդի սրտին: Գրվածի մեծ չափերի միջոցով անձնական խոստովանությունը դառնում է պլակատային, այսինքն` ներկայանում է հասարակական ձեւաչափով, հավելյալ լարում առաջացնելով ընթերցողի մոտ:
Չափը. երկարություն` 2 մDescription:By the way of its expression the sentence is rhetoric, almost close to being a banality. It confronts to context, which is close to hearts of a majority of generation acting in the threshold of different political-social and economic eras. Big size of the sign presents private confession in poster i.e. public format, creating more tension for the receiver.
Dimensions: length - 2 m.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|
Arian AMU
Eurasia Partner
| ակտուալ ա | ռեւիզոր | եւ | բադաբադա՞ | մառան |
Փրինթինֆո Fineco The World Bank ակտուալ արվեստ
<հայ գրքի կենտրոն> մշակութային միություն | հեռ. +374 10 541 285, e-mail:arteria@arteria.am