| ակտուալ ա | ռեւիզոր | եւ | բադաբադա՞ | մառան |
|բադաբադա՞|
հրապարակված է 09.09.2011 | լեւոն գյուլխասյան
wallsign 4 Լոնդոն
... պատագիր
Բացատրություն: Համակարգչով մոդելավորած գլոբալ տաքացման որոշ ծայրահեղ տարբերակներ գուշակում են Լոնդոնի խորտակում` օվկիանոսի մակարդակի բարձրացման հետեւանքով: Եթե այս ենթադրությունն իրականանա, այն չի կարող դիտվել որպես միայն բնական աղետ: Այն պատճառ կհանդիսանա լուրջ քաղաքական-տնտեսական փոփոխությունների, որոնք կազդեն ուժերի հավասարության վրա ամբողջ աշխարհում: Արեւմտյան քաղաքակրթության հնարավոր վերացման պարագայում այլ տարածաշրջաններում անխուսափելիորեն ի հայտ կգան նոր ուժային կենտրոններ: Այս ամենը խիստ կազդի Արեւմուտքի մարդկանց կենսակերպի վրա` ստիպելով անհավանական լայն զանգվածներին վերակառուցել սեփական մտածելակերպը, որպեսզի ունակ լինեն հարմարվելու նոր կարգերին ու գոյատեւելու լիովին փոփոխված իրավիճակում` անկախ բնակվելու վայրից, լինի դա Մոսկվան, Նյու Յորքը, Երեւանը թե գյուղ Արմաշը:Description: Some marginal global warming models among various computer generated options talk about disappearance of London due to the increase of level of the ocean. If this assumption happens one can’t consider it as a sole natural catastrophe. It will lead to the serious political economic changes that will affect the balance of power all over the world. It will inevitably bring redistribution of power, possibly with the Western civilization vanished and revelation of the new power centers from other regions. It will severely affect the lives of people forcing them deeply restructure their mindset in order to be able to adjust themselves to the new order brought by new leader and to survive in totally converted circumstances, regardless the physical place of living being it Moscow, New York, Yerevan or Armash village.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|
Arian AMU
Eurasia Partner
| ակտուալ ա | ռեւիզոր | եւ | բադաբադա՞ | մառան |
Փրինթինֆո Fineco The World Bank ակտուալ արվեստ
<հայ գրքի կենտրոն> մշակութային միություն | հեռ. +374 10 541 285, e-mail:arteria@arteria.am