հրապարակված է 14.10.2013 |
Դրինք՝ն՝Դրոն եւ ակունքը
...ինչո՞վ է տարբերվում երեւանյան Դրինք՝ն՝Դրոն իր մայր՝ լոս-անջելեսյան The Original Drink and Draw-ից
հրապարակված է 04.09.2013 |
Դրինք՛ն՛Դրո երկու մայրաքաղաքներում: Drink’n’Draw in two capital cities.
Same serial number - 57, same topic, different people. Նույն հերթական համարը` 57, նույն թեման, տարբեր մարդիկ:
հրապարակված է 15.08.2013 |
վարժվել 99 ձեւերով պատմել պատմություն Practicing 99 ways to tell a story
Դիտարկենք նույն պատմությունը տարբեր տեսանկյուններից.... ու նկարենք այն: Let’s look at the story from different points of view...and draw that.
հրապարակված է 10.08.2013 |
24 ժամ գրաֆիկական պատմության մարաթոն՝ այժմ Թուրքիայո՜ւմ | 24 hour graphic storytelling marathon - now in Turkey!
Այս մարաթոնը հետաձգվել էր 2 անգամ Գեզի պուրակի դեպքերի պատճառով: Բայց սա նաեւ լրացուցիր լիցք հանդիսացավ մասնակիցների համար թղթին հանձնելու այն, ինչ կատարվեց իրականում: This event was postponed twice due to Gezi Park events. But it also gave participants a strength to put on paper what happened in reality.
հրապարակված է 07.08.2013 |
24 ժամ կոմիկս՝ վերլուծիր սա | 24 hour comics – analyze this
արարում + վերլուծություն = առաջընթաց Հենց այսպես: Մինչեւ վերջերս մեզ մոտ բավականին լավ էր ստացվում 1-ին փոփոխականը եւ բացակայում էր 2-րդը: Այժմ փորցում ենք վերլուծել մեր արվածը: creation + analysis = progress Just like this. Till recent we were more or less good with the 1-st variable, but were missing the 2-nd one. Now we're trying to analyze what we did.
հրապարակված է 23.06.2013 |
24 ժամ...մի բան էլ ավել | 24 hours...and even more
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24. Այ այսքան ժամ մի քանի տասնյակ մարդ անընդմեջ ստեղծագործում էին, առանձնացած ԿԱՐԻՏԱՍ բարեսիրական հ/կ-ի Գյումրիի "Փոքրիկ իշխան" կենտրոնում: 24 hours in a row dozens of people were creating comic stories getting isolated in The Little Prince Center of NGO CARITAS in Gyumri.
հրապարակված է 13.06.2013 |
մի քանի ժամ դեպի 24... Some hours towards the 24-hour...
Հունիսի 13, Գյումրի: Քեմալ Գյոքհանը Թուրքիայից, Դեյնա Ոլրաթը ԱՄՆ-ից եւ 24 ժամ գրաֆիկական պատմության մրցույթին նախապատրաստվող արվեստագետները Գյումրիից կարեւորեցին արվեստի ուժը սոցիալական փոփոխություններում: June 13, 2013, Gyumri. Kemal Gokhan,Turkey, Dana Walrath,USA and Gyumri artists who are rehearsing for getting ready to 24 hour graphic storytelling competition highlighted significance of power of art in social changes.
հրապարակված է 03.06.2013 |
առաջին 6-ը 24-ից | first 6 out of 24
Գյումրում տեղի ունեցավ 24-ժամյա մարաթոնի լայթ տարբերակը: Light version of the 24 hour graphic storytelling happened in Gyumri.
հրապարակված է 08.05.2013 |
հնարավոր է` 24 ժամում 24 էջ! 24 pages during 24 hours - it's possible! 24 страницы за 24 часа - это возможно!
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒ՛Ն. Կոմիկս - վարժանք: 6 էջ 6 ժամվա ընթացքո՛ւմ: Պատրաստվո՛ւմ ենք 24 ժամ կոմիկսին: ATTENTION! Comics rehearsal. 6 pages during 6 hours! Getting ready to 24 hour comics! ВНИМАНИЕ! Комикс – тренировка! 6 страниц за 6 часов! Готовимся к 24 часам комикса!
հրապարակված է 11.04.2013 |
sunny dragon անդրանիկի ծնունդը
եւ այսպես ապրիլի 9-ին հայտնի դարձան "արեւավիշապ" գրաֆիկական հումորի առաջին միջազգային փառատոնի մրցանակակիրները