|մառան|
Մառան, տնտեսական օժանդակ կառույց-մթերանոց ժող. տան համալիրի մեջ, ուր պահվում են ուտելիք եւ ըմպելիք: Մ. լի է լինում հատկապես ձմռանը. կարասների, կճուճների, տկերի, տկճորների մեջ պահվում են կաթնամթերք, թթուներ, խմիչք, չոր եւ թարմ մրգեր, կախան, պահածո մսեղեն ու անուշեղեն, մեղր եւ այլն: Ճարտ. առումով Մ. լեռնային-նախալեռնային գոտում կազմել է տան համակառույցի անբաժան մասը, իսկ հովտային շրջաններում եղել է նույն համալիրին կից առանձին շինություև՝ հնձանի հետ համատեղ (հնձան-մառան): Հին եւ միջնադարյան Հայաստանում արքունական, իշխանական եւ վանքապատկան համակառույցների կազմում Մ. եղել է ոգելից խմիչքների տևական պահեստավորման բաժանմունք եւ ունեցել տնօրեն-մառանապետ: Հետագայում, կապված ոգելից խմիչքների արդ. արտադրության հետ, Մ. դարձել է նաև գինու, կոնյակի պահեստավորման եւ հնացման համար նախատեսված կառույց՝ համապատասխան արտադրամասերին առընթեր: Մ. գեղջկական միջավայրում ձմռանը հաճախ ծառայել է նաեւ որպես նորապսակների ժամանակավոր կացարան՝ մեղրամսի ընթացքում:
(Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատոր 7, 1981թ.)
հրապարակված է 07.10.2012 | զուլֆա օհանյան |
ռազմական կյանքի տրորված կածաններով
Եվ վերջապես, հեղինակի հիմնական գյուտը. վեպը սկսվում է վերջաբանով: Եգորի որդեգիրը – երեքամյա հիասքանչ մի մանչուկ, ով նրան իր հայրն է համարում եւ ում միայնակ ու անդադրում հերոսն ամբողջ հոգով է սիրում:
հրապարակված է 06.10.2012 | աշոտ ոսկանյան |
Homo Trickster կամ էսթետիզմի ծուղակները
Քանի որ արդար օրենք չունենալը միայն անարդարություն է նշանակում, իսկ որեւէ օրենք չունենալը, քաոս:Առաջինը տանելի է, բայց երկրորդը, ո'չ:
հրապարակված է 24.09.2012 | ա-ակտուալ արվեստ |
լեւոն ներ­սիս­յան | օբ­յեկ­տիվ գրա­կա­նու­թյան անհ­նա­րի­նու­թյան մա­սին
Ահա այս ճա­նա­պար­հը, որը ճշ­մա­րիտ ճա­նա­պարհ է, ճշ­մա­րիտ. առանց դրա առաջ­խա­ղա­ցու­մը գրա­կա­նու­թյան եւ մար­դու ընդ­հան­րա­պես անհ­նար է, բայց սա նա­եւ քայ­քայ­ման ճա­նա­պարհ է:
հրապարակված է 17.09.2012 | ա-ակտուալ արվեստ |
միսակ խոստիկյան | սովորական փոշի
"Ամուսնություն իտալական ձեւով" ֆիլմում Մ.Մաստրոյանիի մարմնավորած կերպարը նշանավոր ֆիրմային կոշիկների սիրահար է ու ոտքին ունի ֆիրմային համանուն կոշտուկներ:
հրապարակված է 04.09.2012 | ա-ակտուալ արվեստ |
մամուլ. ազատություն. ցուցահանդես
2012 թվականի մայիսի 3-ին` Մամուլի ազատության միջազգային օրը, Երևանում բացվեց "Մամուլի ազատություն, տեղեկատվություն ստանալու իրավունք" խորագրով ֆոտոցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված 50 լուսանկարներն ու 20 ծաղրանկարները տպագրված են այս հավաքածուում
հրապարակված է 25.08.2012 | ա-ակտուալ արվեստ |
մի­սակ խոս­տիկ­յան | ան­տի­գո­նե՞
Եթե ար­վես­տին կարե­լի է վե­րագ­րել որեւէ ակ­տու­ա­լու­թյուն, ապա մի­այն ըն­կա­լե­լի­ու­թյան այլ հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ գտ­նե­լու հա­մար:
հրապարակված է 20.08.2012 | ա-ակտուալ արվեստ |
ջեյմս հյուբեր | հենկի տուտուզը
"Եր­բեմն մենք պար­զա­պես ու­ղար­կում ենք իրեն օդա­յին համ­բույր` մտա­ծե­լով նրա տու­տու­զի մա­սին..."
հրապարակված է 20.08.2012 | զուլֆա օհանյան |
գեղարվեստական մեկնաբանություններ, թե՞ հետազոտություն
Աշխարհը լաբիրինթոս է, - հռչակում է Պետեր Կորնելը, - տեղի, հիշողության, ասոցիացիաների լաբիրինթոս:
հրապարակված է 13.08.2012 | նարեկ մխիթարյան |
“ես էլ”. գժանոցը մեկ օրում
Կարելի է կարծել, որ ռեժիսորն ընդհանրապես շփոթվել է ընտրության հարցում...
հրապարակված է 10.08.2012 | ա-ակտուալ արվեստ |
լեւոն ներ­սիս­յան | ումից եւ երբվանից սկսենք
Ասեմ ձեզ, որ մի ժա­մա­նակ այս իմ հայ­տա­րա­րու­թյան հա­մար ամե­նաչն­չին պա­տի­ժը դա­սա­խո­սական աշ­խա­տան­քից հե­ռա­ցումն էր, հե­տո եւ բան­տը…