|ակտուալ ա|
հրապարակված է 16.12.2018 | ա-ակտուալ արվեստ |
գիւտ մատենաշարը գրքի փառատոնում

«ակտուալ արվեստ» հրատարակչության «գիւտ» մատենաշարի ներկայացումը երեւանյան գրքի փառատոնումիսկ մատենաշարի մասին վերնատանը կայացած զրույցը կարող եք լսել այստեղ.