|ակտուալ ա|
հրապարակված է 22.07.2009 | ա-ակտուալ արվեստ |
քաղաքական ռադիկալիզմ եւ բռնության հարցը
Civil Society Institute / Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ


«Georges Sorel, Carl Schmitt, Walter Benjamin։ Երեք մտաւորականներ, իւրայատուկ, շատ մը յատկանշերով խիստ տարբերուող։ Բայց կը միանան առանցքային մեկ դրոյթի շուրջ ՝ ռադիկալիզմը քաղաքականութեան հասկացողութեան մէջ, անոր ներկայացնելով որպէս անյաղթահարելի սկզբունքային հակասութեան դաշտ՝ բռնութեան վրայ հիմնուած։
Ինչպէ՞ս կը ձեւաւորուի, կ՛արդարացուի այս գաղափարը։ Ի՞նչ հետեւանքներու կը բերէ։ Արդեօք անլուծելի դժուարութիւններ չի՞ բարձրացներ այս տեսութիւնը, որ կը բխի գայթակղիչ ձգտումէ մը (fascination) առ բռնութիւն եւ ծայրահեղութիւն»։