|ակտուալ ա|
հրապարակված է 18.03.2018 | ա-ակտուալ արվեստ |
Մարինե Պետրոսյանի մանիֆեստը / քննարկում
ներկայացնում ենք Մարինե Պետրոսյանի մանիֆեստը եւ հետեւած բուռն քննարկումը կատարված 2018 թվի մարտի 14-ին, Ակտուալ ակումբում։