|ակտուալ ա|
հրապարակված է 24.04.2017 | ա-ակտուալ արվեստ |
երկրագործական եռալեզու բառարան
Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում տեղի ունեցավ «երկրագործական եռալեզու բառարանի» շնորհանդեսըԲառարաի հեղինակներ են Վ. Հայկազյանը, Վ. Ավագյանը, Պ. Բեդիրյանը, հրատարակիչ՝ «ակտուալ արվեստ»