|մառան|
հրապարակված է 28.11.2015 | ա-ակտուալ արվեստ |
պատկեր, պատում, պատմութիւն. փիլիսոփայական բարեկամութիւն մը
Ակտուալ արվեստը եւ Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտը ներկայացնում են սփյուռքահայ փիլիսոփա Մարկ Նշանյանի “Պատկեր, պատում, պատմութիւն” երկհատոր ուսումնասիրությունը՝ իրականացված Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնադրամի դրամաշնորհով:

 

 

 

 

 | գիրքը շուտով հասանելի կլինի գրախանութներում եւ էլետրոնային Epub եւ Mobi տարբերակները առցանց գրախանութներում |